Amsterdam - Den Oever
Schagen - Buitenpost
Buitenpost - Emmen
Emmen - Oldenzaal Oldenzaal - Didam
Didam - Steyl
Venlo - Eijsden
Eijsden - Weert
Weert - Roosendaal
Roosendaal - Vlissingen
Vlissingen - Amsterdam
fietsverhalen • langs de grens met Paul Vreuls • 2004 km fietsavontuur in elf etappes
schagen
kolhorn
wieringerwerf
hippolytushoef
den oever
afsluitdijk
kornwerder-
zand
zurich
harlingen
marrum
foudgum
ee
buitenpost
etappe 2:
  VAN SCHAGEN
NAAR BUITENPOST
 
  LF-routes
LF10 (Waddenzeeroute, bewegwijzerd)

Kaarten
Kaart voor vakantie en vrije tijd
schaal 1:50.000
nrs. 3, 23 en 42
ANWB-Wegener Falkplan

VVV´s
Schagen, Dokkum

NS-stations
Schagen, Harlingen, Buitenpost

Natuurgebieden
- Robbenoordbos en Dijkgatsbos, Den Oever, Staatsbosbeheer
- Waddenzee, met onder andere het Balgzand, tussen Den Helder en Den Oever
- De Bildtpollen, buitendijks bij Marrum en Ferwerd
-
Lauwersmeer, informatiecentrum Expozee in Lauwersoog, met tentoonstellingen over Waddenzee en Lauwersmeer

Musea
- Kornwerderzand, Kazemattenmuseum, met aandacht voor de bouw van de Afsluitdijk en voor de meidagen van 1940 – alleen hier in Kornwerderzand bleek het Nederlandse leger in staat de Duitsers tegen te houden
- Harlingen, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Voorstraat 56, over de (kunst-)geschiedenis van Harlingen en zijn beroemdste zoon, Simon Vestdijk
- Foudgum, kerkje waar François Haverschmidt alias de dichter Piet Paaltjes als predikant heeft gewerkt
- Moddergat, museum ’t Fiskershúske
- Fiskerspaad, het leven van kustvissers in beeld
- Veenklooster, Fogelsangh-State, landgoed met parkachtig bos en tevens buitenhof van Fries Museum

Trekkershutten
- Harlingen, De Zeehoeve, Westerzeedijk 45
- Birdaard, minicamping Mounehiem, Mounewei 19
- Holwerd, camping Molenrak, Bijmsterwei

Vrienden op de Fiets
Onder meer in Schagen, Barsingerhorn, Wieringerwerf, Hippolytushoef, Harlingen, Sexbierum, Oosterbierum, Minnertsga, St. Annaparochie, Birdaard, Wierum, Dokkum, Ee, Kollum, Kollumerpomp, Oudwoude, Buitenpost.

Natuurkampeerterreinen
- St. Jacobiparochie, Kollumerpomp


 
   

klik hier
voor een gedetailleerde kaart:
 
Vanzelfsprekend kan deze infor-matie niet volledig zijn. Wij verwijzen u graag naar de lijst met adressen en internetadressen onder het kopje MEER.


© copyright 2004